För slaggrindar

Följande punkter är viktiga när du ska välja grindöppnare

  1.     Vilken typ av grind ska grindöppnaren monteras på? Slaggrind eller  skjutgrind?
  2.     Ska motorerna sitta nedtill eller upptill eller ska de inte synas alls?
  3.     Hur grova är stolparna? Om stolpens måt
  4.     Grindens konstruktion har ofta större betydelse än vikten, en tät grind blir ett stort vindfång som kräver mycket kraft för att kunna manövreras. Det är sällan en grind väger över 200 kg.
  5.     Hur ska grinden manövreras? manuellt, fjärrkontroll, tidur är några alternativ.
TOP