Internt stopp för skena

Stoppklack
Stoppklack för frihängande skjutgrindskonstruktioner. Monteras invändigt i styrskena, ger ett mjukt stopp, kan justeras.

art. nr.                    Diameter gummibuffert                 Storlek lxh                    Info
R752701 30 mm 47 x 49 small
R752702 40 mm 71 x 60 medium

 

Internt stopp för skena
TOP