LiftMaster LM5580

Portöppnare LiftMaster LM5580

Portöppnare 4410 med ny teknik. En prisvärd portöppnare av högsta kvalitet och driftsäkerhet.
En vidareutveckling av några av världens mest sålda och driftsäkra portöppnarmodeller.
240V AC motor med automatisk karftjustering, reversering och snabbstopp.
Kan utrustas med en mängd tillbehör, som alla våra övriga modeller.

ALLMÄNT
Matningsspänning 230-240 VAC 50Hz
Dragkraft max 800N
Effekt 400W
Effekt i vila 2,6W
MOTOR
Typ
240 VAC
DRIVMEKANISM
Drivning
Porthöjd
Hastighet
Belysning
Övrigt
Kedja
Justerbar upp till 2,3m std., kan förlängas upp till 3m med tillsats
133 mm per sekund
Tänder när motor aktiveras, slocknar efter ca 2,5 min
Dragvagn med nödurkoppling samt justerbar dragarm
SÄKERHET
Vid hinder
Kraftinställning
Ändlägesinställning
Revererar vid stängning, snabbstopp vid öppning
Automatisk
Automatisk
MÅTT
Längd total
Överhöjd min
Hängande vikt
3,2 m
30 mm
14,5 kg
RADIOTYRNING
Minnesplatser
Frekvens
32
433,92 Mhz
LiftMaster LM5580
TOP