Grindöppnare Skjutgrind

Följande punkter är viktiga när du ska välja grindöppnare för skjutgrind:

  • Vilken typ av grind ska grindöppnaren monteras på? Slaggrind eller skjutgrind?
  • Ska motorerna sitta nedtill eller upptill eller ska de inte synas alls?
  • Hur grova är stolparna?
  • Grindens konstruktion har ofta större betydelse än vikten, en tät grind blir ett stort vindfång som kräver mycket kraft för att kunna manövreras. Det är sällan en grind väger över 200 kg.
  • Hur ska grinden manövreras? manuellt, fjärrkontroll, tidur är några alternativ.

SL400EVK-01

Liftmaster

SL600EVK-01

Liftmaster

SL1000EVK-01

Liftmaster

BULL 624 Turbo

Beninca

YAK 25 OTI

Beninca