Grindöppnare Slaggrind

Följande punkter är viktiga när du ska välja grindöppnare för slaggrind:

  • Vilken typ av grind ska grindöppnaren monteras på? Slaggrind eller skjutgrind?
  • Ska motorerna sitta nedtill eller upptill eller ska de inte synas alls?
  • Hur grova är stolparna?
  • Grindens konstruktion har ofta större betydelse än vikten, en tät grind blir ett stort vindfång som kräver mycket kraft för att kunna manövreras. Det är sällan en grind väger över 200 kg.
  • Hur ska grinden manövreras? manuellt, fjärrkontroll, tidur är några alternativ.

LA300EVK-01

Liftmaster

AA250EVK-01

Liftmaster

BOB 5024

Beninca

KMB P

Beninca – för stora stolpar

SUB324M

Under mark