Industrigrindar

Industrigrindar från Accessa

Accessa erbjuder och tillverkar ett brett sortiment av industrigrindar. Våra grindar går att kombinera med tillhörande stängsel, passagesystem och kringutrustning. Vi skräddarsyr en grindlösning efter ditt tycke och behov. Robusta skjutgrindar eller slaggrindar med motorpaket som tillval kan kombineras med gånggrindar för passagekontroll vid byggarbetsplatser och liknande.

Anpassade efter högt ställda krav

Kraven på industrigrindar för anläggningar där säkerhet efterfrågas är högt ställda. Industrigrindarna är vanligen anpassade för kundspecifika behov och skall samtidigt vara estetiskt tilltalande. Vi har detta med i beräkningen när vi tar fram en grindlösning för dig.

Slaggrind eller skjutgrind

Välj din industrigrind som slaggrind eller skjutgrind. Du väljer även om du vill ha med automatik och motorstyrning eller utan.

Grindar för travbanor

Accessa har tagit fram ett komplett grindsystem som följer säbas riktlinjer. Kontakta oss för mer information så tar vi fram ett förslag för er travbana.

Bra att tänka på

Innan du beställer en industrigrind bör du fundera över vilka krav och behov den skall tillfredsställa. Varje anläggning har särskilda aspekter att ta med i beräkningen. Det är exempelvis viktigt att veta om det skall vara en lastbilsgrind då den bör vara rejält tilltagen för att minska risken för påkörningsolyckor. En vanlig bilgrind behöver inte vara lika stor. Kommer grinden att vara öppen specifika tider på dygnet? Detta går enkelt att lösa genom att kompletteras med automatik från vårt sortiment. Vi hjälper dig att ta fram en grindlösning som uppfyller alla dina ställda förväntningar.

Kontakta oss för mer information

Hos Accessa är du alltid välkommen med dina frågor och funderingar. Vår personal är utbildad och finns till för att guida dig till rätt produkt. Hos Accessa får du alltid ett varmare mottagande.